Σκαπιτσαριστή πέτρα Μεσολακκιάς

Packing:
Wooden pallet or Wooden box

Quantity per pallet:
25m2
1300-1400kg

Dimensions:
10cm x Free Length

Type of stone: Sandstone

Uses: Walling

Made in GREECE