Πετρώματα Κήπου Θάσος Λευκό

Packing:
Big Bag, Metal Cage

Type of stone: Stone

Uses: Landscaping, decoration

Made in GREECE